Log Masuk


Syarat-syarat Asas Pemilihan Ahli Dewan Belia Negeri Perak

  1. Terbuka kepada warganegara Malaysia & penduduk berasal daripada Negeri Perak atau bermastautin di Perak sekurang-kurangnya 5 tahun
  2. Belum pernah menyertai program Dewan Belia Negeri Perak / pernah menyertai program Dewan Belia Perak tidak melebihi 1 sesi keahlian @ 2 penggal
  3. Fasih Berbahasa Melayu (Persidangan dalam Bahasa Kebangsaan)
  4. Berkemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan mendedahkan fikiran dan idea secara koheren
  5. Tidak disabitkan kesalahan jenayah dan bukan muflis
  6. Had umur 15 hingga 35 tahun semasa lantikan (Mengikut Bulan)

Semakan PermohonanManual Pengguna (Pengundi)

Muat turun disini

Carta Alir

Muat turun disini